Betonikivien- ja laattojen asennusohjeet

Pihapäällysteiden asentaminen onnistuu omatoimisesti, kunhan mukaan varaa riittävästi tarkkuutta ja kärsivällisyyttä. Näiden asennusohjeiden avulla pääset hyvin alkuun, ja tarvittaessa voit kysyä lisää asiantuntijoiltamme. Kun kaikki kivien asennuksen vaiheet tehdään huolellisesti, kiveys on helppohoitoinen ja kestää pitkään hyvän näköisenä.

 

Perustaminen

Huolellinen perustus on pihakiveyksen kestämisen kannalta tärkeää. Pohjan routiminen tai väärin tehdyt kallistukset koituvat pidemmän päälle kiveyksen tuhoksi. Kiveyksen alla olevan rakennekerroksen on oltava vettä läpäisevä ja noudattaa valmiin pinnan muotoa.

Aluksi kivettävä alue mitataan ja merkitään. Perustustyöt kannattaa ulottaa yleensä reunoiltaan n. 20 cm yli kivettävän alueen, jotta estetään reunimmaisten kivien liikkuminen. Sähkökaapeleiden ym. sijainti kannattaa tarkistaa ennen kaivamista!

Routiva maa-aines poistetaan vähintään 20 cm syvyyteen ja kaivannon pohja muotoillaan haluttuun kaltevuuteen sekä tiivistetään mahdollisuuksien mukaan. Jotta vesi valuisi sadevesiviemäreihin tai avo-ojiin, kallistuksen on aina oltava vähintään 2% rakennuksesta poispäin, eli 2 cm/metri. Tämän jälkeen raakapohjan päälle levitetään suodatinkangas. Suodatinkangas estää alla olevan routivan maa-aineksen sekoittumisen uusiin pohjamateriaaleihin, ja tukee näin kiveystä sekä estää sen painumisen myöhemmin.

Alueen käytöstä ja routimisen määrästä riippuen levitetään 0 – 20 cm sepeliä tai mursketta, ja tiivistetään se vettä tai tärytintä käyttämällä. Nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, että mitä raskaampaa käyttöä kiveykselle on suunniteltu, sen paksumpi on sepelikerroksen oltava. Koko alue tulee perustaa tasaisesti, ettei muodostu eri tavoin routivia kohtia. Huomaa, että routimisesta ei ole tarkoitus päästä kokonaan eroon, vaan tasaisella rakenteella alue käyttäytyy yhtenäisesti. Oikein tehty pihakiveys kestää pienen routimisen pullistelematta tai hajoamatta.

 

Asennushiekan levitys

Rakennekerroksen päälle levitetään tasaisesti n. 2 – 3 cm kerros hienojakoista asennushiekkaa. Yleensä käytetään hiekkaa tai raekooltaan 0 – 2 / 0 – 6 mm:n kivituhkaa. Asennushiekkaa tulee olla kauttaaltaan yhtä paksu kerros, jotta kiveys painuu tasaisesti.

Aseta kaksi ohjainputkea tai rimaa tiivistetylle pohjalle sopivalle etäisyydelle toisistaan, siten että niiden yläreuna on halutussa tasossa asennushiekan pinnan kanssa. Kaltevuuden tulee edelleen olla vähintään 2%. Aseta oikolauta (esim. suora pattinki) ohjainten päälle ja oikaise asennushiekan pinta ohjainten tasoon. Poista ohjaimet ja täytä urat hiekalla muun pinnan tasoon. Valmiilla asennushiekkakerroksella liikkumista kannataa välttää, jotta pintaan ei muodostuisi epätasaisuuksia. Asennushiekkaa ei tiivistetä!

Ladonta ja saumaus

Merkitse ensin päällystettävä alue. Kiinnitä tolpat alueen nurkkiin ja pingota linjalanka niiden väliin hieman päällysteen reunan yläpuolelle. Linjalangalla voidaan työn edetessä varmistaa kiveyksen saumojen suoruus siirtämällä linjalankaa aina työn kuluessa lähelle kulloinkin ladottavaa aluetta. Aloita kivien latominen kiinteästä rakenteesta, kuten seinästä tai ohjainlaudasta (varmista että seinä tai ohjainlauta ovat suoria).

Päällyste kannattaa mitoittaa kokonaisten kivien ja laattojen mukaan, jotta katkaisutarve olisi mahdollisimman vähäinen. Kivien leikkaaminen on kuitenkin usein välttämätöntä lopputuloksen onnistumiseksi. Käytä tällöin giljotiinityyppistä katkaisulaitetta eli tiilileikkuria tai timanttiterällä varustettua kulmahiomakonetta. Vältä kahden katkaistun kivipinnan yhteistä saumaa.

Lado tiiviisti rivi kerrallaan suunnitellun ladontamallin mukaan linjalankaa apuna käyttäen. Pysyttele latoessasi valmiin kiveyksen päällä. Käytä tarvittaessa apuna kumivasaraa. Kivissä yleensä olevien asennusnystyröiden ansiosta niiden väliin jää parin millin sauma. Välillä kannattaa tarkistaa, että saumat pysyvät suorina ja päällyste on tasainen. Korjaa mahdolliset virheet heti asennusvaiheessa.

Ladonta ja rajaus

Olemassa olevien rakenteiden, kuten rakennuksen sokkelin kohdalla kannattaa noudattaa samaa ladontamallia kuin muuallakin. Mikäli kivi tai laatta ei mahdu paikalleen, jätä aukko ja jatka ladontaa normaalisti. Täytä kolot lopuksi leikatuilla kivillä.

Kun kivettävälle alueelle jää kaivonkansi tai muu vastaava, tapana on rajata rakenne täysillä kivillä, ja leikata kiveys täysiä kiviä vasten. Myyntipisteessämme on myös saatavana eri kokoisten ympyröiden ladonnan mahdollistava kivimalli.

Viimeistely

Kun kaikki kivet ovat paikoillaan, kiveys saumataan hienolla hiekalla (raekoko 0,5 – 1 mm). Leikatut saumat kannattaa saumata aluksi karkeammalla sepelillä (raekoko 0 – 8mm). Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin, jolloin se sitoo kivet toisiinsa ja tekee pinnasta yhtenäisen. Muista, ettei saumaus onnistu sadekelillä!

Lopuksi valmis kiveys tiivistetään ajamalla kertaalleen koko kiveyksen yli 60­ – 100 kg:n painoisella täryttimellä. Tällöin asennushiekka tiivistyy ja mahdolliset pienet kivien väliset korkeuserot tasoittuvat. Pihalaattoja ei kuitenkaan saumauksen jälkeen tärytetä!

Viimeistely

Koska tukematon reuna liikkuu helposti, pihakiveyksien ja -laatoitusten reunat tuetaan reunakivellä. Reunakivi antaa samalla kiveykselle ryhdikkään ilmeen. Reunakivet upotetaan suunnitellun reunan kohdalle soraan. Jos käytät liimattavia reunakiviä, liimaa ne päällysteen pintaan.

Nurmikivien väliset saumat täytetään sepelillä tai mullalla, johon on sekoitettu kylvöohjeen mukaisesti hiekka, lannoite ja ruohonsiemen.

Muutamia vihjeitä pihanrakentajalle

Tee kunnon kiveyssuunnitelma. Näin varmistat pihallesi sekä teknisen toimivuuden että siistin ulkonäön. Suunnitelma helpottaa myös kustannusarvion tekemisessä.

Varaa tarvittavat koneet ajoissa käyttöösi. Kaivuu-, pohjustus- ja viimeistelytöissä tarvitset erilaisia koneita ja apuvälineitä. Perustyökalut löytyvät useimmiten omasta takaa, mutta vaativampien laitteiden osalta kannattaa kääntyä työkonevuokraamon puoleen.

Suojaa pihakiveys. Rakennuksen viimeistelytöitä tehdään melko usein samaan aikaan pihakiveyksen kanssa. Koska kiveys on arka maaliroiskeille, se kannattaa suojata huolella. Keskeneräisellä ja tiivistämättömällä kiveyksellä liikkumista tulee myös vällttää.