Usein kysyttyä

Kysymys:

Teimme toissakesänä pihaamme istutusaltaan mustalla muurikivellä. Ensimmäisen talven jälkeen allas oli säilyttänyt hyvin ryhtinsä, samoin kasvit voivat hyvin, mutta altaan reunaan kivien pintaan oli tullut valkoisia läiskiä, muistuttaen kalkkia. Se ei lähde pois pesemällä eikä myöskään kesä kuivannut sitä. Nyt uuden kevään koittaessa tuntuu, että se vain lisääntyy ja on erittäin ruman näköistä. Mitä se on ja miten sen saa pysyvästi pois?

Vastaus:

Valkoiset läiskät kivissä ovat betonin raaka-aineena käytetystä sementistä vapautuvaa kalsiumia, joka ”puskee” ikävästi kiven pintaan erottuen erityisen voimakkaasti värillisistä, erityisesti mustista tuotteista. ”Reaktio” loppuu aikanaan, ja haitta vähenee.

Kalkkihärmeen muodostumista muurikivetyksien pinnoille voidaan estää asentamalla välittömästi muurikiveyksen takapintaa vasten patolevy. Patolevyllä pyritään estämään jatkuvan kosteuden imeytyminen muurin taustalla olevasta maa-aineksesta suoraan muuriin.

Patolevy on edullinen tapa pitää istutusalueiden reunakivetykset siisteinä, ilman härmehaittaa. Kysy lisää myynnistämme!


Kysymys:

Pihakivien pinnalla on valkoista ”kalkkia”, mikä neuvoksi?

Vastaus: (Finnsementti tiedote)

Härme (betonin pinnalle härmistynyt vaalea aine) on ikävä, mutta vaaraton betonin vitsaus. Härmettä esiintyy jossain määrin kaikilla betonipinnoilla, mutta se huomataan vasta, kun sitä on erityisen paljon, tai kun kyseessä on värillinen betonipinta. Ilmiöhän on varsin tuttu myös tiilipinnoissa.

Betoni valmistetaan sementistä, kiviaineksesta ja vedestä. Sementin pääraaka-aine on kalkkikivi. Kalkkikivi on nimensä mukaisesti muodostunut kalkkiyhdisteistä ja sen sivumineraaleissa on valitettavasti alkali- eli natrium- ja kaliumsuoloja.

Veden ja sementin reagoidessa, syntyy aina kalsiumhydroksidia, joka veden mukana kulkeutuu betonin pinnalle, missä se reagoi ilman hiilidioksidin kanssa muodostaen kalsiumkarbonaattia eli kalkkihärmettä. Kalkkihärme on tiukasti betonin pinnassa pysyvä härmemuoto.

Betonin pinnalta helposti irtoava härme, alkalihärme, puolestaan syntyy, kun sementistä veteen liuenneet alkalisuolat kulkeutuvat veden mukana betonin pinnalle.

Härmettä ei voi kokonaan estää. Betonin härmehtimistä pyritään estämään niin sementin kuin betonin valmistusteknisin keinoin. Valitettavasti sitä ei kuitenkaan kokonaan saada pois. Härmeen syntyminen on itse asiassa hyväksyttävä betonin luonteeseen kuuluvana, luonnollisena ilmiönä, sillä sitä on esiintynyt niin kauan kuin sementtiä on käytetty.

Härme on kiusallinen ulkonäköhaitta, joka esiintyy pahimmillaan kevätauringon aikaan, kun betonipinnat kuivuvat. Kalkkihärmettä on vaikeaa poistaa, se poistuu pinnoista vain hitaasti veteen liukenemalla tai mekaanisesti kulumalla. Alkalihärme voidaan poistaa harjaamalla tai vesipesulla. Ikääntyessään betoni onneksi tiivistyy niin, että härmeen muodostumismahdollisuus pienenee koko ajan.

Betoni on luja, kulutusta kestävä, palamaton luonnonmateriaali ja härme ei betonin teknisiä ominaisuuksia heikennä – vain ulkonäkö kärsii hetkittäin.


Kysymys:

Voimmeko palauttaa Teiltä ostamanne, pihatyön jälkeen ylimääräiseksi jääneet pihakivet, ja saammeko niistä mahdollisesti hyvityksen?

Vastaus:

Toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksena vastaan. Emme myöskään hyvitä ylijääneistä pihakivistä/laatoista mitään. Tilaajan vastuulla on huolehtia siitä, että tuotemäärät ovat tilaushetkellä laskettu oikein. Mikäli alue on vaikeasti mitattavissa, suosittelemme tilaamaan kiviä/laattoja lavan verran vähemmän kuin oletettu tarve on. Varastoltamme löytyy pääsääntöisesti kiviä täydentämään laatoituksen vajeen. Tällöin on kuitenkin varauduttava siihen, että täydennyskivet ovat eri valmistuserää.

Pihakiviä tilattaessa saattaa joskus tuntua siltä, että ylimääräisiä kiviä jää ylen määrin johtuen lavakokojen soveltuvuudesta ladontakuvioon tarvittavien kivien suhteesta. Usein – lähes aina, kuitenkin käy niin, että laatoitettava alue on mitattu turhan tarkasti, eikä esim. kivien leikkauksesta johtuvaa hukkaprosenttia ole otettu huomioon. Ja laatoitettava alue laajenee lähes poikkeuksetta, – laatta-alueesta tehdäänkin kiven verran leveämpi kuin kapeampi jne…


Kysymys: Pitääkö pihakivien kuljetusalustat, säkit ja kuormalavat palauttaa toimipisteeseenne?

Vastaus: Mikäli Teitä ei ole laskutettu lavoista, säkeistä tai muista kuljetusalustoista erillistä maksua, on lavat ja säkit sekä muut kuljetusalustat palautettava myyjälle tilauslomakkeella olevan aikataulun mukaisesti, ellei erikseen muuta ole sovittu.

Varsinaista lavaveloitusta, eikä näin ollen myöskään lavahyvityksiä, ole käytössä. Lavoista ei näin myöskään muodostu piilokustannuksia laskuun, joka nostaisi kiven neliöhintaa huomattavasti.